Toxi-Watch ELISA Kitek

Hazánkban az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet fordít, mind a lakosság, mind a termelők és gyártók, mind pedig az ellenőrző hatóság a fuzárium és egyéb gombatoxinok monitorozására. Az egyre ismertebb és elterjedtebb humán és állategészségügyi kockázatokkal járó toxinszennyezések megelőzése és alacsony szinten tartása érdekében komplex szabályozási rendszert vezettek be az élelmiszerlánc legtöbb pontján. A mikotoxinok koncentrációinak csökkentéséhez ajánlott termelési/gyártási gyakorlat és számos fejlesztés nyújt lehetséges alternatívát. Az élelmiszerbiztonsági elemzésekhez, a további kockázatbecslésekhez, a szabályozás betartásához nélkülözhetetlen a megfelelően hatékony ellenőrzés és monitoring vizsgálatok. A mérések szükségesek és indokoltak, ugyanis az egészségünk megőrzése közös érdek, de a megfelelő mérések nélkülözése az értékesítésben is gazdasági károkhoz vezethet.


A Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. is felismerte a probléma jelentőségét, pályázati és jelentős saját forrás befektetésével kifejlesztette a Toxi-Watch ELISA Kiteket, amelyek versenyképes áron, gyorsan és hatékonyan képesek a legfontosabb mikotoxinok kvantitatív kimutatására.


A Toxi-Watch Kit-család alkalmazható mikotoxinok (DON, Zearalenone, Fumonisin B1, T2 toxin, Aflatoxin B1 és Ochratoxin A toxinok) mennyiségi analízisére gabonafélékben, emberi és állati fogyasztásra szánt terményekben. Valamennyi általunk kínált TOXI-WATCH termék a fent említett mikotoxinok mindegyikére azonos metodikával működik, kompetitív immunoassay rendszerűek, a mérés elve folyadék fázisú antigén-antitest kötésen alapul. A kitben használt biotinált antitestek streptavidinnel konjugált lemezekhez kötődnek. A kitek egyenként 96 cellás, streptavidinnel érzékenyített microplate-et tartalmaznak, mely ismétlések nélkül megközelítőleg 80 minta mérését teszik lehetővé. A kit professzionális szintű alkalmazása és a mérés elvégzése gyakorlattal rendelkező operátor számára nem okoz nehézséget.


  • Toxi-Watch, TOTAL AFLATOXIN ELISA Kit (96 wells)
  • Toxi-Watch, DEOXYNIVALENOL ELISA Kit (96 wells)
  • Toxi-Watch, FUMONISIN B1 ELISA Kit (96 wells)
  • Toxi-Watch, OCHRATOXIN A ELISA Kit (96 wells)
  • Toxi-Watch, T-2 TOXIN ELISA Kit (96 wells)
  • Toxi-Watch, ZEARALENONE ELISA Kit (96 wells)

A mérés elve


A Toxi-Watch a kompetitív enzim immunoassay (cELISA) rendszerek közé sorolható. A Streptavidin-nel előzetesen érzékenyített 96 cellás plate jellemzői a magas kötőkapacitás, homogenitás és stabilitás. Az összemérés során a minta, standard, HRP-konjugátum és a biotinált ellenanyag egymást követően kerülnek a meghatározott cellába. Antigénantitest kötés a Streptavidin-biotin kötéssel egyidőben, folyadék fázisban történik, ami lehetővé teszi a rövid inkubációs idő alkalmazását és a mosási lépések csökkentését.


A viszonylag rövid inkubációs idők ellenére pontos mennyiségi eredményeket és alacsony szórásértékeket értünk el, így jó megközelítéssel behatárolható, hogy a minta szennyezettségi foka meghaladja-e az előírt határértéket. A toxinonkénti legmagasabb megengedett koncentráció a mérési tartomány közepére esik. A kitekhez tartozó ellenanyagok is a Soft Flow Hungary Kft. saját fejlesztései.